Confluence advisory d.o.o. je postao član CBBL mreže - Confluence advisory
Pre Loader

Confluence advisory d.o.o. je postao član CBBL mreže

//Confluence advisory d.o.o. je postao član CBBL mreže

Confluence advisory d.o.o., Beograd je postao član CBBL mreže, koju čine vodeći korporativni advokati koji govore nemački jezik,  kao i poreski konsultanti i servisni partneri širom sveta: https://www.cbbl-lawyers.de/serbien/beratung-und-projektmanagement/confluence-advisory/

Ovim članstvom, Confluence advisory d.o.o., kao Servisni partner CBBL mreže, ojačava svoje prisustvo na tržištu pre svega nemačkih kompanija (kao i kompanija iz drugih zemalja), a koje žele da investiraju ili već investiraju u Republici Srbiji, kroz poslovno i investiciono savetovanje i vođenje projekata.