Usluge - Confluence advisory
Pre Loader

Usluge

/Usluge

NAŠE USLUGE PODRAZUMEVAJU:

Usluge savetovanja stranih investitora u postupcima direktnog investiranja u Republici Srbiji (FDI advisory) i Project Management stranih investicija:

Najveći obim naših usluga je upravo iz ove oblasti. Strane investitore pratimo od samog početka, od njihovog dolaska u Srbiju do konačnih odluka i realizacije projekata. Pružamo Full-time podršku u skoro svim aspektima projekta:

 • Analiziranje Srbije kao potencijalne lokacije za investiranje;
 • Traženje najpogodnije lokacije i zemljišta za investiranje;
 • Pregovori sa republičkim, lokalnim organima i privatnim pravnim i fizičkim licima u pogledu stvaranja optimalnih uslova za investiranje;
 • Priprema prijave za ostvarivanje prava na subvencije i druge podsticaje koje obezbeđuje Vlada Republike Srbije za investiranje;
 • Realizacija projekta po zahtevu klijenta (praćenje, kontrola, rešavanje problema…);
 • Ugovaranje visokokvalitetnih pravnih usluga sa renomiranim advokatskim kancelarijama (u najvećem broju slučajeva, ovo je apsolutno neophodno i ohrabujemo naše klijente da odaberu pravnog savetnika u ranoj fazi).
Usluge finansijskog savetovanja (financial advisory):
 • Izrada Biznis planova/investicionih programa za različite potrebe;
 • Izrada Finansijskih due diligence-a;
 • Izrada izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala, procene imovine i kapitala različitim metodama u okviru troškovnog, tržišnog ili prinosnog pristupa;
 • Procene nekretnina i opreme u skladu MRS 16 i MRS 36;
 • Procene osnivačkog uloga;
 • Procene imovine stečajnog dužnika, vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica;
 • Drugo…
Bogato iskustvo iz procesa privatizacije društvenog i državnog kapitala u Republici Srbiji kroz procenu imovine i kapitala ali i upravljanja projektima u ime Republike Srbije, ojačalo je naše kompetencije i u ovom polju, te donelo dodatu vrednost i znanje, primenjivu i u drugim aspektima poslovnog savetovanja.
Savetovanje iz oblasti M&A:
 • Strukturiranje posla;
 • Upravljanje procesima;
 • Upravljanje podizvođačima;
 • Procena ili pomoć u proceni;
 • Pomoć u postupku izrade Due diligence-a/finansijski due diligence;
 • Priprema kompletnog spektra potrebne prodajne dokumentacije za projekte gde zastupamo prodavca i dr.