NAJNOVIJA UREDBA O PODSTICAJNIM SREDSTVIMA ZA DIREKTNE INVESTICIJE U SRBIJI - Confluence advisory
Pre Loader

NAJNOVIJA UREDBA O PODSTICAJNIM SREDSTVIMA ZA DIREKTNE INVESTICIJE U SRBIJI

//NAJNOVIJA UREDBA O PODSTICAJNIM SREDSTVIMA ZA DIREKTNE INVESTICIJE U SRBIJI

Vlada Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja stupila je na snagu („Sl. glasnik RS“, br. 39/2023 i 43/2023, dalje u tekstu: Uredba), kojom su izmenjeni uslovi za dodelu sredstava podsticaja i to na sledeći način:

U ovoj verziji Uredbe, kao osnov za dodelu sredstava podsticaja, uvodi se podela jedinica lokalne samouprave po regionima i to na:

 1. Beogradski region (glavni grad sa okolinom);
 2. Region Vojvodine (Severna Srbija i područje severno od Beograda);
 3. Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija (ostalo).

Možda i najznačajniju novinu predstavlja to što se uredbom sada posebna pažnja poklanja uvođenju tehnologija i investicionih projekata sa minimalnim uticajem na životnu sredinu, za koje se mogu dodeliti i najveća sredstva podsticaja.

Osnovni kriterijumi za investicione projekte:

 1. Greenfield i Brownfield investicije;
 2. Proizvodni sektor, investicije u materijalna i nematerijalna sredstva;
 3. Nova zapošljavanja + nove investicije (kumulativno).

Minimalni zahtevi po regionu:

 1. Beogradski region: min. 50 novih zaposlenih i min. 500.000 EUR investicije;
 2. Region Vojvodine: min. 40 novih zaposlenih i min. 400.000 EUR investicije;
 3. Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija: min. 30 novih zaposlenih i min. 300.000 EUR investicije.

Vrsta i nivo podsticaja:

 1. Osnovna kalkulacija (računato prema iznosu ukupnih bruto 2 zarada za dvogodišnji period nakon dostizanja pune zaposlenosti)1:
  • Beogradski region: 20% od iznosa ukupnih bruto 2 zarada, a maksimalno 2.000 EUR po radnom mestu2
  • Region Vojvodine: 25% od iznosa ukupnih bruto 2 zarada, a maksimalno 3.000 EUR po radnom mestu;
  • Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija: 30% od iznosa ukupnih bruto 2 zarada, a maksimalno 5.000 EUR po radnom mestu.
 1. Dodatna/opciona povećanja podsticaja (potencijalno 1. uvećanje, bazirano na opravdanim troškovima investicije3:
  • Beogradski region: do 10%;
  • Region Vojvodine: do 15%;
  • Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija: do 30%.
 1. Dodatna/opciona povećanja podsticaja (potencijalno 2. uvećanje, a u vezi sa radno intenzivnim projektima )4:
  • 101-200: do 10% 5;
  • 201-500: do 15%;
  • 500+: do 20%.

Rok za realizaciju inv. projekta:

 • 3 godine od dana predaje formalne Prijave za podsticaje i
 • do 10 godina od dana predaje formalne Prijave za podsticaje za projekte čija vrednost investicije u osnovna sredstva prelazi 5 miliona EUR.

Monitoring/održavanje investicije i nivoa zaposlenosti:

 • 5 godina nakon završetka projekta za velika privredna društva i
 • 3 godine nakon završetka projekta za mala i srednja privredna društva (veličina društva prema propisima o državnoj pomoći);
 • Stalni monitoring tokom realizacije projekta, uz podršku lokalnog nezavisnog revizora.

Ostalo važno:

 1. Dobar finansijski položaj ulagača i/ili Korisnika sredstava (predmet obimne analize od strane Razvojne agencije Srbije);
 2. Održiv Biznis plan za investicioni projekat (u skladu sa zahtevanom metodologijom, uz prethodno odobrenje Biznis plana od strane Razvojne agencije Srbije);
 3. Apostilirana dokumentacija ili puna legalizacije prateće dokumentacije, zavisno od formalnog prebivališta Ulagača/Grupe/Divizije;6
 4. Bankarska garancija lokalne reputabilne banke (predmt prethodnog odobrenja od strane Ministarstva privrede), za sredstva koja se povlače.

1 Obaveza isplate tzv. ugovorene zarade, po modelu: osnovna zarada = min.zarada u R. Srbiji u skladu sa aktuelanim propisima + najmanje 20%. Ostali elementi zarade u skladu sa propisima;

2 Korektivni kriterijum; ovaj iznos može biti uvecan primenom drugih kriterijuma u skladu sa Uredbom, videti dalje u tekstu;

3 Preko iznosa Osnovne kalkulacije, a kao % od ukupnih opravdanih troškova investicije (do 10-15-30% opravdanih troškova investicije);

4 Radno intenzivni projekti su projekti u kojima se zapošljava više od 100 novih zaposlenih;

5 Preko iznosa Osnovne kalkulacije, a kao % od ukupnih opravdanih troškova 2-godišnjih bruto 2 zarada (do 10-15-20% od ukupnih bruto zarada za navedene pragove broja zaposlenih);

6 Osim ako ne postoji bilateralni ugovor o medusobnom prihvatanju isprava organa javne vlasti zakljucen izmedu R. Srbije i relevantne države sedišta;